Gemeente Zutphen zet volgende stap in doorontwikkeling Hanzehof-complex en bibliotheek

Gemeente Zutphen zet volgende stap in doorontwikkeling Hanzehof-complex en bibliotheek

Het college van burgemeester en wethouders heeft kaders vastgesteld voor de doorontwikkeling van het Hanzehof-complex en de huisvesting van de bibliotheek. De stappen die we nu zetten, bieden perspectief op vernieuwing en verbetering van locatie de Hanzehof en ook op het beter kunnen laten functioneren van de bibliotheek. Hierbij blijft het mogelijk om boeken te lenen bij de bibliotheek in de Broederenkerk. De gemeenteraad moet nog met dit voorstel instemmen.

Wethouder Cultuur Sjoerd Wannet: “In het coalitieakkoord hebben wij afspraken gemaakt om in deze coalitieperiode een uitvoeringsplan uit te werken voor de renovatie van de Hanzehof en de buitensociëteit zodat deze locatie de komende jaren vooruit kan als cultureel knooppunt van Zutphen en omgeving. Ik ben heel blij om te kunnen melden dat dit plan er nu ligt.”

Goede samenwerking
De gemeente heeft de kaders opgesteld in goede samenwerking met de Hanzehof, Muzehof en BIJ de Bieb. Wethouder Wannet: “Juist bij cultuur is samenwerken zo belangrijk. De gemeente ziet cultuur als belangrijk onderdeel van de samenleving. Wij willen met elkaar toe naar vernieuwing van cultuur en het ontdekken van talent in de wijken. Dit willen wij samen met culturele organisaties in de gemeente Zutphen doen.”
Directeur BIJ de Bieb Jacqueline Roelofs: “Dit plan gaat over veel meer dan alleen de stenen gebouwen. Het biedt kansen om onze activiteiten gezamenlijk uit te breiden ook naar de wijken, want cultuur is voor iedereen en overal.”

Investeren voor de toekomst
Een belangrijk onderdeel van het voorstel van het college is het aanpakken van het achterstallig onderhoud en de benodigde verbeteringen van het gebied rondom de Hanzehof. Hierbij hoort ook het helder maken van de noodzakelijke investeringen in cultuur en vastgoed. Directeur Hanzehof Mirjam Radstake: “Willen we een toekomstbestendig theater en concert-/popzaal in Zutphen, dan moeten we nu investeren. Bovendien is dit een theater dat echt bij Zutphen hoort en moet blijven horen.” Directeur van de Muzehof, Lisette Lagerweij vult aan: ‘Dit biedt kansen voor een ontmoetingsplek voor alle inwoners, waar het leuk is om naar toe te gaan en waar je van alles leert, hoort en doet over en met cultuur.”

Hanzehof eerder aangekocht door gemeente
Begin 2022 heeft de gemeenteraad besloten om het vastgoed van de Hanzehof over te nemen.
Hieraan gingen jaren vooraf waarin de toekomst van het theater en de concertzaal onzeker was en er
diverse onderzoeken zijn verricht naar de bedrijfsvoering, de culturele exploitatie, het gebouw en de
mogelijkheden voor vernieuwing van de bedrijfsvoering en het gebouw.

Voor meer informatie neem contact op met de woordvoerder van de gemeente Zutphen via de perstelefoon (06-38068114) en pers@zutphen.nl.