ANBI

ANBI

Algemene gegevens
Statutaire Naam: Stichting Theater en Congrescentrum Hanzehof
Adres: Coehoornsingel 1
7201 AA Zutphen
Fiscaal nummer: 0033.24.801

De Hanzehof is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41038096.

Het jaarverslag en de financiële verantwoording is op te vragen bij de RvT van de Hanzehof.

Contactgegevens
Telefoon: (0575) 512 013
Website: www.hanzehof.nl
Algemeen mailadres: info@hanzehof.nl

MISSIE
Ontmoeten -> Ontwikkelen -> Verbinden
Elk mens heeft de behoefte om voor kortere of langere tijd te ontsnappen aan het leven van alledag of juist daarmee geconfronteerd te worden om misschien daardoor een andere kijk op zaken te krijgen. Gewoon om even te ontspannen of ongewoon om zichzelf op te laden. Als aanbieder en specialist van cultuur en entertainment wil de Hanzehof in deze behoefte voorzien. Iedereen is welkom, waarbij we diverse groepen (publiek en (be)spelers) met elkaar willen verbinden. In al onze activiteiten staat de gast centraal.

DOELSTELLING VAN DE ORGANISATIE
In het kort: het aanbieden van professionele podiumkunsten en concerten en het bevorderen van sociaal-culturele activiteiten binnen het gemeenschapsleven in Zutphen.

Cultureel ondernemend
De komende jaren wil de Hanzehof uitgroeien tot dé culturele onderneming van Zutphen. Een plek waar cultuur, creativiteit en commercie elkaar ontmoeten.

Meer dan alleen theater
We zien het als onze opdracht om te ontroeren, te prikkelen, te verleiden en talenten te helpen ontwikkelen. De Hanzehof niet alleen cultureel expert maar ook een creatieve ontmoetingsplek.

Raad van Toezicht
Han Roebers (voorzitter)
Eduard de Voogd (penningmeester)
Arne van Hout (secretaris)
Gerhard Simonetti
Cocky Visser
Trui ten Kampe
Jan Hoogenberg

Beloningsbeleid
Directie en personeel worden beloond conform de richtlijnen van de Horeca cao.
Het bestuur ontvangt geen vergoeding of vakantiegeld.

Financiële verantwoording

jaarrekening 2021

ANBI STATUS
De Hanzehof heeft de ANBI status. Giften kunnen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze directeur: directie@hanzehof.nl